โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

บริการที่จอด

บริการที่จอดรถ

 

   รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2549

  สถานที่จอด

     ปัจจุบัน รฟม. มีพื้นที่จอดรถ 12 แห่ง จอดรถได้รวม 3,000 คัน โดยเป็นอาคารจอดรถ 2 แห่ง และลานจอดรถ 10 แห่ง บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ดังนี้

1. อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว จอดรถได้ 2,200 คัน
2. ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก จอดรถได้ 75 คัน
3. ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง จอดรถได้ 73 คัน
4. ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จอดรถ ได้ 30 คัน (เปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนเท่านั้น)
5. อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จอดรถ ได้ 205 คัน
6. ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ตั้งอยู่ปากซอยรัชดาภิเษก 6) จอดรถ ได้ 106 คัน(เปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนเท่านั้น)
7. ลานจอดรถ สถานีพระราม 9 (รัชดาภิเษก ซอย 2) จอดรถได้ 50 คัน
8. ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี จอดรถได้ 54 คัน
9. ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท จอดรถได้ 33 คัน (ปิดให้บริการลานจอดรถตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป)
10. ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จอดรถได้ 79 คัน
11. ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จอดรถได้ 42 คัน (เปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนเท่านั้น)
12. ลานจอดรถ สถานีสามย่าน จอดรถได้ 32 คัน

 อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556)

 1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ทุก 2 ชั่วโมง 15 บาท
 2. ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ชั่วโมงละ 40 บาท (ยกเว้นลานจอดรถสถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั่วโมงละ 50 บาท)
 3. ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน สำหรับอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว 1,250 บาทต่อเดือน และสำหรับลานจอดรถอื่น ๆ 1,500 บาทต่อเดือน

 ข้อถือปฎิบัติในการใช้บริการ

ที่จอดรถ รฟม. เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 01.00 น. หากจอดรถเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับจอดรถค้างคืน สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินและผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ในอัตราวันละ 300 บาท และสำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ในอัตราวันละ 1,000 บาท
ในกรณีทำบัตรจอดรถสูญหาย จะต้องชำระค่าปรับบัตรหาย 300 บาท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะนำรถออกไปได้
การขับขี่ยานพาหนะในบริเวณที่จอดรถต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้า พ.ศ. 2547
ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่จะล็อคล้อรถ และท่านต้องชำระค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท

 อัตราค่าบริการจอดรถ 1,250 – 1,500 บาทต่อเดือน สำหรับที่จอดรถบางแห่ง ดังนี้

- อาคารจอดรถ 9 ชั้นสถานีลาดพร้าว
(1,250 บาทต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวน)
- ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 35 ราย)
ติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ชั้น G อาคารจอดรถ สถานีลาดพร้าว
(ทางเข้า-ออก 4)
วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 06.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
- ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
(ทางเข้า-ออก 1)
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 30 ราย)
- ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
(รัชดาภิเษกซอย 6)
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 106 ราย)
- ลานจอดรถสถานีพระราม 9
(รัชดาภิเษกซอย 2)
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 30 ราย)
- ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 50 ราย)
- ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 42 ราย)
- ลานจอดรถสถานีสามย่าน
(1,500 บาทต่อเดือน จำกัดจำนวน 20 ราย)
ติดต่อขอทำบัตรได้ที่ ชั้นล่างของอาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ
(ทางเข้า-ออก 2)
วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 06.00 - 15.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : ปัจจุบันจำนวนที่จอดรถประเภทรายเดือนมีผู้ใช้บริการเต็มทุกแห่ง

** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ แผนกบริหารอาคารและลานจอดรถ 2 โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2325 2347 หรือ 2348 (เวลาทำการ 8.00-17.00 น.) โทรสาร 02-716-4030 

จุดบริการ

อาคารจอดรถ ลาดพร้าว

ศูนย์วัดสายตา ประกอบแว่น

บริษัท ดิ ออฟโต จำกัด เช่าพื้นที่ห้องโถงของอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ประกอบกิจการเป็นศูนย์วัดสายตา ประกอบแว่น

ศูนย์บริการการประชุม และสัมมนากรุงเทพฯ

บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จำกัด เช่าอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น เพื่อประกอบกิจการเป็นศูนย์บริการการประชุม และสัมมนากรุงเทพฯ รวมทั้งการให้บริการด้านอื่น ๆ เสริม เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ศูนย์กายภาพบำบัดเฉพาะทางข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

คณะบุคคลโปรเฟสชันแนล ฟิสิโอเทอราพี ทีม เช่าพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวสถานีรัชดาภิเษก เพื่อจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัดเฉพาะทางข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท

 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
นายยอดพล วิชญกุล เช่าพื้นที่ชั้นลอยของอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก

ตั๋วโดยสาร

1.เหรียญโดยสาร

     เหรียญโดยสาร (Single Journey Token) เป็นเหรียญอัจฉริยะไร้สัมผัส ใช้สำหรับเดินทางเที่ยวเดียวในวันที่ออกเหรียญโดยสาร และมีมูลค่าเท่ากับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางและสถานีที่เลือก ผู้โดยสารต้องหยอดเหรียญโดยสารคืนลงในที่รับเหรียญก่อนออกจากระบบ ทั้งนี้ หากไม่ใช้เดินทางภายในวันที่ออกเหรียญโดยสารถือว่าเหรียญโดยสารนั้นหมดอายุ และสามารถนำมาและคืนเป็นเงินได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารในช่วงเวลาให้บริการ

 • • เหรียญบุคคลทั่วไป สามารถออกเหรียญได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร (Ticket Vending Machine) และห้องออกตั๋วโดยสาร (Ticket Office) อัตราค่าโดยสารปกติ
 • • เหรียญเด็ก/ ผู้สูงอายุ สามารถออกเหรียญได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสาร (Ticket Office) เท่านั้น อัตราค่าโดยสารลดหย่อน 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
 • • ใช้เดินทางเฉพาะภายในรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เท่านั้น

2.บัตรเติมเงิน

 • • ใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว โดยสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยวในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม
 • • ใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดรถสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
 • • การออกบัตรขั้นต่ำครั้งแรก 180 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท และค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท)
 • • ออกบัตรได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเท่านั้น
 • • สามารถเติมมูลค่าลงในบัตร ได้ที่เครื่องออกเหรียญโดยสารสายฉลองรัชธรรมและที่ห้องออกตั๋วโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ สายฉลองรัชธรรม
 • • เติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ณ ห้องออกตั๋วโดยสารภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม และที่เครื่องออกเหรียญโดยสาร
 • • ภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
 • • สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 2,000 บาท
 • • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย (รฟม. และ/หรือ BEM ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขอคืนบัตร)
 • • เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมภายใน 60 นาที จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า

2.1บัตรบุคคลทั่วไป

 • • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • • อัตราค่าโดยสารปกติ

2.2บัตรเด็ก/ผู้สูงอายุ

 • • บัตรโดยสารเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และมีความสูง 91 – 120 เซนติเมตร
 • • บัตรโดยสารผู้สูงอายุ สำหรับบุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • • ผู้ถือบัตรโดยสารต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
 • • ค่าโดยสารลดหย่อน 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ

2.3บัตรนักเรียน นักศึกษา

 • • บัตรโดยสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี และ/หรือไม่เกินวันเกิดอายุครบ 23 ปี ในสังกัดสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารต้องแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา ควบคู่กับ
 • • บัตรประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
 • • ค่าโดยสารลดหย่อน 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ

3.บัตรโดยสารจำกัดวัน

 • • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • • สามารถออกบัตรจำกัดวันได้ที่ห้องออกตั๋วโดยสารภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเท่านั้น
 • • ใช้เดินทางได้เฉพาะภายในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
 • • ไม่สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรและไม่สามารถขอคืนบัตรได้

3.1 บัตร 1 วัน

 • • ใช้เดินทางภายใน 1 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง นับตั้งแต่เวลาแตะบัตรเข้าประตูอัตโนมัติครั้งแรกถึง 24.00 น. ในวันเดียวกัน
 • • ราคาบัตรโดยสาร/ มูลค่าการเดินทาง 120 บาท

3.2 บัตร 3 วัน

 • • ใช้เดินทางภายใน 3 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง นับตั้งแต่เวลาแตะบัตรเข้าประตูอัตโนมัติครั้งแรกถึง 24.00 น. ของวันที่ 3
 • • ราคาบัตรโดยสาร/ มูลค่าการเดินทาง 230 บาท

3.3 บัตร 30 วัน

 • • ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง นับตั้งแต่เวลาแตะบัตรเข้าประตูอัตโนมัติครั้งแรกถึง 24.00 น. ของวันที่ 30
 • • ราคาบัตรโดยสาร/ มูลค่าการเดินทาง 1,400 บาท

  อัตราค่าบริการ

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

  จำนวนสถานีที่เดินทาง 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-17
บัตรเติมเงิน บุคคลทั่วไป 16 19 21 23 25 28 30 32 35 37 39 42
เด็ก / ผู้สูงอายุ 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
นักเรียนนักศึกษา 14 17 19 21 22 25 27 29 31 33 35 38
เหรียญโดยสาร บุคคลทั่วไป 16 19 21 23 25 28 30 32 35 37 39 42
เด็ก / ผู้สูงอายุ 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21

 

ระยะทางจากสถานีต้นทางถึงปลายทาง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชำระเงินแล้ว ค่าธรรมเนียม
สถานีเดียวกันหรือทุกสถานี 90 นาที อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ BEM เรียกเก็บ ณ ขณะนั้น


มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
คนพิการ โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

เครื่องออกเหรียญโดยสาร

เครื่องออกเหรียญโดยสาร ให้บริการออกเหรียญโดยสารบุคคลทั่วไปแบบเที่ยวเดียว และมีการให้บริการตรวจสอบประเภทและสถานะบัตรโดยสาร ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง เติมมูลค่าลงในบัตร โดยผู้โดยสารสามารถใช้งานได้ดังนี้
1. การออกเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารสามารถเลือกจุดหมายปลายทางและระบุจำนวนผู้โดยสารได้สูงสุด 10 คนต่อการทำรายการ 1 ครั้ง โดยเครื่องจะคำนวณราคาให้อัตโนมัติ สามารถชำระค่าโดยสารด้วยธนบัตรฉบับละ 100, 50 และ 20 บาท และเหรียญกษาปณ์ราคา 10, 5, 2 และ 1 บาท เมื่อชำระเงินเรียบร้อยเครื่องจะออกเหรียญโดยสารพร้อมทั้งทอนเงินให้ (ถ้ามี)
2. การทำรายการบัตรโดยสาร ผู้โดยสารต้องนำบัตรโดยสารวางลงในช่องวางบัตรด้านล่างขวามือของเครื่อง หน้าจอจะแสดงชนิดและสถานะบัตรโดยสาร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการโดยสารและเติมมูลค่าในบัตร เครื่องสามารถรับชำระได้ด้วยธนบัตรไทยทุกชนิด และจะไม่มีการทอนเงิน 

 

                 

 

จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าฯ

ร้านค้า / บริการ บริเวณสถานีและอาคารจอดรถ

รฟม. ได้ร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

         รฟม. ได้ร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยอนุญาตให้ ขสมก. ใช้พื้นที่บริเวณอาคารและลานจอดรถเป็นท่าปล่อยรถโดยสารประจำทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจำทาง โดย ขสมก. ได้เริ่มเข้าใช้พื้นที่ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้า (3 กรกฎาคม 2547) จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 1. อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นท่าปล่อยรถโดยสารประจำทาง สาย 137 (วนซ้าย)
 2. ลานจอดรถสถานีสามย่าน เป็นท่าปล่อยรถโดยสารประจำทางสาย 45

         นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ร่วมมือกับ ขสมก. ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้เป็นรถ Feeder เชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 65, สาย 70 และสาย 97 โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2549 และ ขสมก. ได้จัดให้มีบริการเดินรถโดยสารประจำทาง สาย 196 วงกลมอู่บางเขน - เสนานิคม 1 - สถานีลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม

รฟม. ได้อนุญาตให้หน่วยงานภาคเอกชนใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของ รฟม.
         รฟม. ได้อนุญาตให้หน่วยงานภาคเอกชนใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของ รฟม. เป็นที่จอดรถตู้รับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นหมู่คณะเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัยต่างๆ ดังนี้

 1. สถานีห้วยขวาง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม และนิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง
 2. สถานีเพชรบุรี จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกออฟฟิศ 3 จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), โรงพยาบาลพระราม 9, โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพ และศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ


การเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า ทางเดินคนโดยสาร หรือทางเข้าออก สถานีรถไฟฟ้ากับอสังหา ริมทรัพย์ของผู้อื่น

สถานีพหลโยธิน
          รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนพหลโยธิน (หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว) และทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อทางเข้า-ออกสถานีพหลโยธิน (บริเวณสวนสมเด็จย่า 84) ไปยังป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ ทดแทนสะพานลอยเดิม โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา รวมทั้ง ได้อนุญาตให้บริษัท แอล แอล ซี กรุงเทพ จำกัด เชื่อมต่อทางเดินระหว่างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนพหลโยธินดังกล่าวกับอาคารห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยน มอลล์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2550


สถานีพระราม 9
          รฟม. ได้อนุญาตให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด เชื่อมต่ออาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สาขาพระราม 9 กับทางขึ้น-ลงที่ 2 สถานีพระราม 9 ของ รฟม. บริเวณชั้น B1 (ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1) โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554


สถานีเพชรบุรี
          รฟม. ได้อนุญาตให้ รฟท. ใช้พื้นที่บริเวณสถานีเพชรบุรีของ รฟม. เพื่อก่อสร้างทางเดินยกระดับแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อระหว่าง ทางขึ้น-ลงที่ 1 สถานีเพชรบุรีของ รฟม. กับสถานีมักกะสัน(Airport Rail Link) ของ รฟท. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทั้ง 2 ระบบ โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556

สถานีสุขุมวิท
รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระหว่างทางขึ้น-ลงที่ 3 สถานีสุขุมวิทของ รฟม. กับสถานีอโศกของ BTS เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณถนนอโศกมนตรีกับถนนสุขุมวิทให้สามารถมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าทั้ง 2 โครงการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547
รฟม. ได้อนุญาตให้บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด เชื่อมต่อทางเดินอาคาร Interchange ของบริษัทกับทางขึ้น-ลงที่ 2 สถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท ในระดับพื้นดิน (G Level) โดยอนุญาตให้เชื่อมต่อฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552

 

สถานีสีลม
        รฟม. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสีลม เพื่อทดแทนทางม้าลายเดิมบนพื้นถนน ของ กทม. และก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน ระหว่างทางขึ้น-ลงที่ 2 สถานีสีลมของ รฟม. กับสถานีศาลาแดงของ BTS รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณถนนสีลม ให้สามารถมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยด้วย โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548
สถานีสามย่าน
       รฟม. ได้อนุญาตให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อมต่อระหว่างทางขึ้น-ลงที่ 2 สถานีรถไฟฟ้าสามย่าน บริเวณชั้น B1 (ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1) กับอาคารจัตุรัสจามจุรี โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551